DR. Palcsu Péter
"Ha valaki hazugságnak nevez egy vádat, mielőtt meghallgatná, akkor lényegében elismeri, hogy a vád igaz."
(Victor Gollancz)
Bemutatkozás
DR. PALCSU PÉTER ÜGYVÉD
Ügyvédi tevékenységem fő irányát a gazdasági jog (versenyjog, fogyasztóvédelem, közbeszerzések joga), a büntetőjog, a kártérítési, családjog, a média- és reklámjog határozza meg, de emellett kiemelten foglalkozom ingatlanjoggal, továbbá állam és önkormányzati szervezetek szabályozási kérdéseivel. Az ügyvédi hivatástól elválaszthatatlan peres és peren kívüli képviselet ellátása során is megbízható képviselőjeként tekinthet rám.
MIÉRT VÁLASSZON
ENGEM?
Modern technikai háttér
Széles kapcsolatrendszer
Kapcsolatfelvétel a nap 24 órájában
SZOLGÁLTATÁSOK
BÜNTETŐVÉDELEM
Az eljárás törvényben szabályozott volta ugyanakkor annak valamennyi résztvevője számára garanciális jelleggel biztosít jogo-
kat, de teremt mindemellett kötelezett-
ségeket is.
Tovább
KÁRTÉRÍTÉS
Kártérítés iránti igénye felmerülhet magánszemélyeknek és gazdálkodó szervezeteknek egyaránt, mely kártérítési igény számtalan életviszonyból fakadhat.
Tovább
GAZDASÁGI JOG
Vállalom gazdasági társaságok alapítását, működéssel kapcsolatos módosítását, társaságok átalakításában, jogutódlással, avagy jogutód nélküli megszüntetésében.
Tovább
PERES ÉS PEREN KÍVÜLI KÉPVISELET
Szolgáltatásiam teljes körűen kiterjednek a családjogi jogviták, gazdasági jogi, közbe-
szerzési jogi, munkajogi, közigazgatási felül-
vizsgálati peres képviselet ellátására.
Tovább
CSALÁDJOG
A családjog vonatkozásában a leggyakoribb jogi felkészültséget igénylő életviszony a házasság intézményéhez kapcsolódik, kezdve a házasságot oly gyakran megelőző élettársi kötelék kialakulásától, a vagyonközösség létrejöttén keresztül.
Tovább
INGATLANJOG, INGATLAN AJÁNLATOK
Az ingatlanokkal kapcsolatban a
leggyakrabban az átruházással, bérlet
útján történő hasznosítás során és
tehermentesítéssel összefüggésben
nélkülözhetetlen a jogi közreműködés.
Tovább
Felelősségi nyilatkozat
A honlapot dr. Palcsu Péter egyéni ügyvéd (a Debreceni Ügyvédi Kamara tagja, nyilvántartási
szám 0638) üzemelteti az Ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. és a vonatkozó kamarai
szabályzatok előírásai szerint.