BÜNTETŐVÉDELEM
BÜNTETŐVÉDELEM

A büntetőeljárás a terheltek és a sértettek számára egyaránt rendhagyó élethelyzetet teremt. Az eljárás törvényben szabályozott volta ugyanakkor annak valamennyi résztvevője számára garanciális jelleggel biztosít jogokat, de teremt mindemellett kötelezettségeket is.

 

A büntetőeljárás valamennyi szakaszában biztosítom terhelti védelmét vagy sértetti képviseletét.

 

E körben a teljeség igénye nélkül vállalok tanácsadást, feljelentés elkészítését, jogorvoslatok, észrevételek, indítványok előterjesztését, polgári jogi igény érvényesítését, a törvényi feltételek fennállása esetén vádindítvány előterjesztését és pótmagánvádlói képviseletet, tanú melletti jogi segítői közreműködést.

 

A büntetőjogi jogkövetkezmények elkerülését célzó közvetítői eljárás – mediáció – során sértetti és terhelti képviseletet biztosítok.