GAZDASÁGI JOG
GAZDASÁGI JOG

Vállalom gazdasági társaságok – elektronikus cégeljárás keretei között történő – alapítását, működéssel kapcsolatos módosítását, társaságok átalakításában, jogutódlással, avagy jogutód nélküli megszüntetésében, társasági részesedés átruházásában történő közreműködésem. Képviselem a társaságot a cégbírósági eljárások során.

 

Cégjogi kérdések felmerülése esetén a tanácsadást, stratégiai jellegű döntések társasági jogi előkészítését, szakértői közreműködés biztosításával teljes körű jogi és pénzügyi átvilágítást, szerződések előkészítését, véleményezését biztosítom.

 

Közreműködésem igény esetén kiterjed a működés szempontjából meghatározó jelentőségű belső szabályzatok elkészítésére, véleményezésére, átdolgozására, jegyzőkönyvek és jogi dokumentációk elkészítésére.

 

Ellátom a társaság képviseletét a közigazgatási és peres eljárások során, érvényesítem a kintlévőségeket, követeléseket.