KÁRTÉRÍTÉS
KÁRTÉRÍTÉS

Kártérítés iránti igénye felmerülhet magánszemélyeknek és gazdálkodó szervezeteknek egyaránt, mely kártérítési igény számtalan életviszonyból fakadhat. Bármely jogellenes károkozó magatartással összefüggésben keletkezett is a megtérítési igény, akár vagyoni, akár nem vagyoni kár /sérelemdíj/ tekintetében vállalok jogi képviseletet a károsulti és a károkozói oldal érdekei érvényesítése érdekében egyaránt.

 

Ezzel összhangban segítő közreműködésem kiterjed a tanácsadásra, a kárigény peres és peren kívüli érvényesítésére, szerződésszegéssel, bűncselekménnyel, személyhez fűződő jogok megsértésével okozott, munkajogi jogviszonyból, szerzői jogi jogviszonyból, orvosi műhibaként aposztrofált jogellenes magatartásból származó kárigények érvényesítésére.